Consulenza e sopralluogo

header

CISA mette a disposizione un servizio di consulenza rivolto ai professionisti che si occupano direttamente o indirettamente della sicurezza degli edifici in fase di progettazione. Contattaci per parlare con i nostri esperti o per un sopralluogo senza impegno.

I tuoi dati

Il tuo progetto

Wyrażam chęć otrzymywania materiałów reklamowych, w tym biuletynów, aktualizacji i informacji o promocjach, od spółki Allegion plc i jej podmiotów stowarzyszonych oraz od osób trzecich wybranych przez spółkę Allegion. Dane Użytkownika mogą być udostępniane osobom trzecim w celu umożliwienia przesłania Użytkownikowi wskazanych powyżej materiałów. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów reklamowych, postępując zgodnie z instrukcją podaną w treści naszej Polityki ochrony prywatności lub przesyłając wiadomość na adres dataprivacy@allegion.com.

Klikając przycisk Dalej, Użytkownik akceptuje naszą Politykę ochrony prywatności.

 

Please confirm the captcha query
 

* campi obbligatori

**Condizioni generali di privacy