Consulenza tecnica

header

CISA mette a disposizione un servizio di supporto diretto a tutti gli installatori. Contattaci per parlare con i nostri tecnici.

I tuoi dati

La tua esigenza

Wyrażam chęć otrzymywania materiałów reklamowych, w tym biuletynów, aktualizacji i informacji o promocjach, od spółki Allegion plc i jej podmiotów stowarzyszonych oraz od osób trzecich wybranych przez spółkę Allegion. Dane Użytkownika mogą być udostępniane osobom trzecim w celu umożliwienia przesłania Użytkownikowi wskazanych powyżej materiałów. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów reklamowych, postępując zgodnie z instrukcją podaną w treści naszej Polityki ochrony prywatności lub przesyłając wiadomość na adres dataprivacy@allegion.com.

Klikając przycisk Dalej, Użytkownik akceptuje naszą Politykę ochrony prywatności.

 

 

* campi obbligatori

**Condizioni generali di privacy