EPD

Certyfikaty EPD (Environmental Product Declaration) są dokumentami zweryfikowanymi i zarejestrowanymi, które zawierają jasne i przejrzyste informacje na temat cyklu eksploatacji oraz wpływu produktu na środowisko.

Certyfikaty te spełniają wymogi produkcji towarów, które chronią zasoby naszej planety i wywierają coraz mniejszy wpływ na środowisko. Również w branży producentów zamków, elementów metalowych, klamek i innych akcesoriów podejmowane są usilne działania na rzecz projektu ogólnoeuropejskiego. 


Do chwili obecnej istnieje 14 kategorii EPD. Kategorie związane z produktami i rozwiązaniami CISA są następujące:

  • Klamki do drzwi i okien (Door and window handles)
  • Zamykacze drzwi (Door closers (including Door coordinators)
  • Zamki (Locks)
  • Cylindry (Locking cylinders)
  • Kłódki (Padlocks)
  • Rozwiązania antypaniczne (Panic exit devices)

W oparciu o deklaracje środowiskowe ISO 14025 i EN 15804, CISA otrzymuje certyfikat EPD dla wszystkich swoich produktów w odpowiednich kategoriach.


Jesteś architektem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji, dzięki którym Twój projekt będzie w pełni bezpieczny i ekologiczny.

 

 

Więcej informacji: 

EPD Zamki

EPD Cylindry

EPD Dźwignie

EPD Systemy zamykania drzwi

EPD Kłódki

EPD Klamki