Certyfikaty

Firma CISA jest obecnie certyfikowana pod kątem zgodności z normą UNI EN ISO 9001:2015 w zakresie „projektowania, produkcji, montażu, wsparcia, marketingu i sprzedaży aktywnych i pasywnych systemów ochrony oraz zintegrowanych rozwiązań w zakresie kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy”.

Pierwszy certyfikat uzyskaliśmy w 1998 roku. Zaangażowaliśmy się w implementację skutecznego systemu zarządzania — w latach 2009 i 2010 CISA uzyskała dla swojego systemu zarządzania następujące certyfikaty: ochrona środowiska UNI EN ISO 14001:2015 oraz BHP — BS OHSAS 18001:2007. W 2012 roku firma CISA uzyskała certyfikat CE/EN ISO 50001 świadczący o jej ciągłym zaangażowaniu w poprawę skuteczności energetycznej.

To istotne osiągnięcie jest związane z zaangażowaniem firmy CISA w ciągłe usprawnianie procesów w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Certyfikaty dla systemów zarządzania

  • 1998 — system zarządzania jakością   
  • 2009 — system zarządzania środowiskowego   
  • 2010 — system zarządzania BHP   
  • 2012 — system zarządzania energią   
  • 1998 — system zarządzania jakością   
  • 2009 — system zarządzania środowiskowego   
  • 2010 — system zarządzania BHP   
  • 2012 — system zarządzania energią   

Upoważniony przedsiębiorca

Certificato-AEO.jpg

Firma CISA otrzymała certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy (AEO Full). AEO to uznawany na całym świecie certyfikat usprawniający procedury celne.

Firma CISA korzysta dzięki temu z uproszczonych procedur celnych przy eksporcie, znacznie redukuje podatki i upraszcza zarządzania dokumentami, a także jest traktowana priorytetowo podczas odpraw celnych, centralizując i usprawniając deklaracje celne.

Firma CISA otrzymała certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy (AEO Full). AEO to uznawany na całym świecie certyfikat usprawniający procedury celne.

Firma CISA korzysta dzięki temu z uproszczonych procedur celnych przy eksporcie, znacznie redukuje podatki i upraszcza zarządzania dokumentami, a także jest traktowana priorytetowo podczas odpraw celnych, centralizując i usprawniając deklaracje celne.