Badania i rozwój

CISA projektuje rozwiązania spełniające wymagania wszystkich projektów i budynków, zapewniając dostosowane systemy kontroli i zarządzania dostępem. Produkty CISA gwarantują bezpieczne wchodzenie i wychodzenie przez drzwi i przejścia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, także podczas utrudnionego ruchu i sytuacji awaryjnych. Spełniają potrzeby wszystkich ludzi, także osób niepełnosprawnych.

Poniżej podano kilka przykładów z ponad 70 patentów złożonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat:

CISA projektuje rozwiązania spełniające wymagania wszystkich projektów i budynków, zapewniając dostosowane systemy kontroli i zarządzania dostępem. Produkty CISA gwarantują bezpieczne wchodzenie i wychodzenie przez drzwi i przejścia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, także podczas utrudnionego ruchu i sytuacji awaryjnych. Spełniają potrzeby wszystkich ludzi, także osób niepełnosprawnych.
Poniżej podano kilka przykładów z ponad 70 patentów złożonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat:CISA projektuje rozwiązania spełniające wymagania wszystkich projektów i budynków, zapewniając dostosowane systemy kontroli i zarządzania dostępem. Produkty CISA gwarantują bezpieczne wchodzenie i wychodzenie przez drzwi i przejścia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, także podczas utrudnionego ruchu i sytuacji awaryjnych. Spełniają potrzeby wszystkich ludzi, także osób niepełnosprawnych.
Poniżej podano kilka przykładów z ponad 70 patentów złożonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat:

Certyfikat

Certificato-Lab.jpg

W 2014 roku włoski organ akredytacyjny ACCREDIA przyznał laboratorium firmy CISA akredytację, gwarantując tym samym bezstronność i jakość badań prowadzonych na swoich produktach oraz deklarowanych wyników.


Akredytacja laboratorium oznacza: „Proces atestowania lub certyfikacji przez krajową jednostkę akredytacyjną potwierdzający, że jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych, a także, jeśli dotyczy, inne wymagania uzupełniające, w tym zdefiniowane w programach branżowych dotyczące prowadzenia działań w zakresie oceny zgodności” REG (WE) nr 765/2008
 

W 2014 roku włoski organ akredytacyjny ACCREDIA przyznał laboratorium firmy CISA akredytację, gwarantując tym samym bezstronność i jakość badań prowadzonych na swoich produktach oraz deklarowanych wyników.
Akredytacja laboratorium oznacza: „Proces atestowania lub certyfikacji przez krajową jednostkę akredytacyjną potwierdzający, że jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych, a także, jeśli dotyczy, inne wymagania uzupełniające, w tym zdefiniowane w programach branżowych dotyczące prowadzenia działań w zakresie oceny zgodności” REG (WE) nr 765/2008